alternative text
Håvard Lund: Stillferdig Ønske

Platen «Stillferdig ønske» er en hyllest til visekomponist Trygve Hoff og de nordnorsk tekst-forfatterne som brøytet vei for den nordnorske identitetsforståelsen 40-50 år siden. Platen er også en nord-norsk artist-galla, med et spenn fra f.eks. solistene Marthe Valle, Joddski og Vidar Vang til Sigrid P. Brennhaug og Kjell Andreassen, med andre gullstrupers bidrag imellom.